בית הספר היסודי "בן צבי"

חינוך לעשייה ומצויינות ישראלית

דבר מנהלת בית הספר- פטריסיה שמעוני כהן

תפיסתי החינוכית מבוססת על האמונה שאנשים לרוב ישכחו את מה שנאמר להם אך לעולם לא ישכחו כיצד גרמו להם להרגיש.

אני מאמינה שההון האנושי הוא אבן הראשה של ביה"ס ולכן חשוב לה להעצים אותו, לגרום לו להגיע בכל יום מאושר לביה"ס ומאמינה שהתחושות הללו יחלחלו וישפיעו על התלמידים והקהילה כולה.

אני מאמינה כי העוצמה היא בהקשבה והיא זו שתיצור אמון, תקשורת חיובית ושיתופי פעולה.

לדעתי לאחר שהבסיס החיובי קיים ניתן להתחיל ליישם פדגוגיה מיטבית איכותית, חדשנית וליצור שותפויות גמישות.

השאיפה שלי היא לראות את בוגרות ובוגרי בית הספר יוצאים עם ארגז כלים, מצוידים באינטליגנציות שונות, ידע, מיומנויות, ערכים, מצוינות והעצמה אישית.

הגדרות כלליות כניסה למערכת