בית הספר היסודי "בן צבי"

חינוך לעשייה ומצויינות ישראלית

עדכונים

מקצועות לימוד

קישורים שימושיים

לוח חופשות ואירועים

אירוע ב-פברואר 2024

יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
ינואר 28, 2024
ינואר 29, 2024
ינואר 30, 2024
ינואר 31, 2024
פברואר 1, 2024
פברואר 2, 2024
פברואר 3, 2024
פברואר 4, 2024
פברואר 5, 2024
פברואר 6, 2024
פברואר 7, 2024
פברואר 8, 2024
פברואר 9, 2024
פברואר 10, 2024
פברואר 11, 2024
פברואר 12, 2024
פברואר 13, 2024
פברואר 14, 2024
פברואר 15, 2024
פברואר 16, 2024
פברואר 17, 2024
פברואר 18, 2024
פברואר 19, 2024
פברואר 20, 2024
פברואר 21, 2024
פברואר 22, 2024
פברואר 23, 2024
פברואר 24, 2024
פברואר 25, 2024
פברואר 26, 2024
פברואר 27, 2024
פברואר 28, 2024
פברואר 29, 2024
מרץ 1, 2024
מרץ 2, 2024
הגדרות כלליות כניסה למערכת