בית הספר היסודי "בן צבי"

חינוך לעשייה ומצויינות ישראלית

עדכונים

מקצועות לימוד

קישורים שימושיים

לוח חופשות ואירועים

אירוע ב-מאי 2024

יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
אפריל 28, 2024
אפריל 29, 2024
אפריל 30, 2024
מאי 1, 2024
מאי 2, 2024
מאי 3, 2024
מאי 4, 2024
מאי 5, 2024
מאי 6, 2024
מאי 7, 2024
מאי 8, 2024
מאי 9, 2024
מאי 10, 2024
מאי 11, 2024
מאי 12, 2024
מאי 13, 2024
מאי 14, 2024
מאי 15, 2024
מאי 16, 2024
מאי 17, 2024
מאי 18, 2024
מאי 19, 2024
מאי 20, 2024
מאי 21, 2024
מאי 22, 2024
מאי 23, 2024
מאי 24, 2024
מאי 25, 2024
מאי 26, 2024
מאי 27, 2024
מאי 28, 2024
מאי 29, 2024
מאי 30, 2024
מאי 31, 2024
יוני 1, 2024
הגדרות כלליות כניסה למערכת