בית הספר היסודי "בן צבי"

חינוך לעשייה ומצויינות ישראלית

גאוגרפיה

מולדת חברה ואזרחות בכיתות ב – ד

לחיות בסביבות משתנות

אנחנו אזרחים במדינת ישראל

משפחות ויישובים בראי תולדות ארץ ישראל: יהודיים, ערביים ודרוזיים

אנחנו והאחרים – ביישוב שלי ובסביבתו הקרובה

גאוגרפיה בכיתות ה – ו

מדינות אגן הים התיכון נלמדות באופן תיאורי וחווייתי, תוך הדגשת נושאי תרבות כמו קולינריה, סגנונות בנייה ועוד. 

הוראת הנושא מאפשרת לתלמידים להבין
את מקומה של ישראל במרחב האזורי, בשילוב לימוד מיומנויות מפה ואטלס.
 לומדים לימוד גיאוגרפי של ארץ ישראל לאזוריה וירושלים בירת ישראל, 

תוך הדגשת האזור שבו מתגורר התלמיד והעמקה בו בדרך החקר. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת