בית הספר היסודי "בן צבי"

חינוך לעשייה ומצויינות ישראלית

עדכונים

מקצועות לימוד

קישורים שימושיים

לוח חופשות ואירועים

אירוע ב-פברואר 2022

יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
ינואר 30, 2022 ינואר 31, 2022 פברואר 1, 2022 פברואר 2, 2022 פברואר 3, 2022 פברואר 4, 2022 פברואר 5, 2022
פברואר 6, 2022 פברואר 7, 2022 פברואר 8, 2022 פברואר 9, 2022 פברואר 10, 2022 פברואר 11, 2022 פברואר 12, 2022
פברואר 13, 2022 פברואר 14, 2022 פברואר 15, 2022 פברואר 16, 2022 פברואר 17, 2022 פברואר 18, 2022 פברואר 19, 2022
פברואר 20, 2022 פברואר 21, 2022 פברואר 22, 2022 פברואר 23, 2022 פברואר 24, 2022 פברואר 25, 2022 פברואר 26, 2022
פברואר 27, 2022 פברואר 28, 2022 מרץ 1, 2022 מרץ 2, 2022 מרץ 3, 2022 מרץ 4, 2022 מרץ 5, 2022
הגדרות כלליות כניסה למערכת