בית הספר היסודי "בן צבי"

חינוך לעשייה ומצויינות ישראלית

עדכונים

מקצועות לימוד

קישורים שימושיים

לוח חופשות ואירועים

אירוע ב-דצמבר 2021

יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
נובמבר 28, 2021 נובמבר 29, 2021 נובמבר 30, 2021 דצמבר 1, 2021 דצמבר 2, 2021 דצמבר 3, 2021 דצמבר 4, 2021
דצמבר 5, 2021 דצמבר 6, 2021 דצמבר 7, 2021 דצמבר 8, 2021 דצמבר 9, 2021 דצמבר 10, 2021 דצמבר 11, 2021
דצמבר 12, 2021 דצמבר 13, 2021 דצמבר 14, 2021 דצמבר 15, 2021 דצמבר 16, 2021 דצמבר 17, 2021 דצמבר 18, 2021
דצמבר 19, 2021 דצמבר 20, 2021 דצמבר 21, 2021 דצמבר 22, 2021 דצמבר 23, 2021 דצמבר 24, 2021 דצמבר 25, 2021
דצמבר 26, 2021 דצמבר 27, 2021 דצמבר 28, 2021 דצמבר 29, 2021 דצמבר 30, 2021 דצמבר 31, 2021 ינואר 1, 2022
הגדרות כלליות כניסה למערכת