בית הספר היסודי "בן צבי"

חינוך לעשייה ומצויינות ישראלית

יום פתוח להורי כיתות א' בבית ספר "בן צבי"

                               מצורפת מצגת ליום הפתוח בבית ספרנו .

                              יום פתוח תשפ"א

הגדרות כלליות כניסה למערכת