למידה במצב חירום

תרגיל למידה במצב חירום יתקיים בין התאריכים 10-14/3/19.

יש להיכנס למרחבי כיתות ולבצע את המטלה שבפורום הכיתתי.

מצורף דף הנחיות כניסה לתלמיד.

הגדרות כלליות כניסה למערכת