למידה במצב חירום

תרגיל למידה במצב חירום יתקיים בין התאריכים 5-8/01/20.

יש להיכנס למרחבי כיתות ולבצע את המטלה שבפורום הכיתתי.

מצורף דף הנחיות כניסה לתלמיד

הגדרות כלליות כניסה למערכת