יום פתוח להורי תלמידי כיתות א' תש"פ – יום שישי 21/12/18

הגדרות כלליות כניסה למערכת